Xổ số theo ngày

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số

Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
20-02-20184 lần6 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
19-02-20184 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
18-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
17-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
15-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14-02-20184 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
13-02-20181 lần0 lần6 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
12-02-20183 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
11-02-20184 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
10-02-20185 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
09-02-20182 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
08-02-20180 lần4 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
07-02-20184 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần5 lần3 lần
06-02-20182 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
05-02-20184 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
04-02-20183 lần1 lần2 lần7 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
03-02-20185 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
02-02-20184 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần6 lần3 lần2 lần
01-02-20182 lần2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
31-01-20182 lần2 lần4 lần0 lần5 lần4 lần1 lần4 lần5 lần0 lần
30-01-20182 lần0 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
29-01-20182 lần2 lần3 lần6 lần4 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
28-01-20181 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần6 lần
27-01-20182 lần6 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
26-01-20181 lần4 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
25-01-20184 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
24-01-20182 lần6 lần3 lần2 lần5 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
23-01-20183 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
22-01-20183 lần5 lần3 lần1 lần0 lần6 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
21-01-20183 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng76 lần70 lần77 lần66 lần64 lần78 lần60 lần83 lần83 lần72 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
20-02-20183 lần3 lần3 lần6 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
19-02-20180 lần4 lần5 lần0 lần3 lần5 lần0 lần0 lần4 lần6 lần
18-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
17-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
15-02-20180 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
14-02-20184 lần2 lần4 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
13-02-20182 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
12-02-20184 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
11-02-20182 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần4 lần2 lần
10-02-20185 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
09-02-20184 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
08-02-20182 lần4 lần2 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
07-02-20183 lần3 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
06-02-20182 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần6 lần1 lần
05-02-20182 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
04-02-20182 lần1 lần1 lần7 lần1 lần5 lần0 lần1 lần4 lần5 lần
03-02-20182 lần1 lần0 lần4 lần5 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
02-02-20185 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
01-02-20184 lần4 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
31-01-20184 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
30-01-20183 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
29-01-20183 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
28-01-20183 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
27-01-20183 lần4 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
26-01-20184 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
25-01-20181 lần4 lần6 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
24-01-20185 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần4 lần
23-01-20182 lần5 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22-01-20185 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần
21-01-20183 lần3 lần5 lần2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng82 lần70 lần89 lần78 lần73 lần86 lần65 lần60 lần63 lần63 lần

Cầu 2 nháy 21-02-2018

Cầu Loto đẹp 21-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-02-2018

 kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số  kết quả xổ số thần lộ mà để

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ, CÔNG CỤ SOI CẦU MIỄN PHÍ

ban quyen thuoc ve: soicau3d.com . design : 2012

Mọi thông tin xin liên hệ theo email : soicau3d@gmail.com  DT 01674815067